CƠ SỞ 2 - ĐẠI HỌC THỦY LỢI XIN THÔNG BÁO

Kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2018, Cơ sở 2 - Đại học Thủy Lợi chính thức dùng tên miền mới TLUS.EDU.VN thay cho tên miền cũ cs2.tlu.edu.vn và tên miền tạm thời đang dùng thuyloi.vn.


Trang web mới sẽ tự động được chuyển đến trong 10 giây.
Nếu muốn chuyển trang ngay, xin vui lòng bấm vào đường link: Website Cơ sở 2 - Đại học Thủy Lợi