Trang chủ / Tin Tức / Thông báo / Thông báo V/v nhận lịch tết nguyên đán năm 2017

Thông báo V/v nhận lịch tết nguyên đán năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________***___________

 Tp.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v nhận lịch tết nguyên đán  năm 2017 )

 Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo tới toàn thể sinh viên trong Cơ sở 2-  Đại học Thủy Lợi như sau:

  • Ban cán sự các lớp nhận lịch tết nguyên đán năm 2017 và phát cho các bạn sinh viên của lớp mình. Ngày nhận vào thứ 4,5( Ngày 11,12/01/2017)

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh: Bộ phận tiếp sinh viên – Ban Đào tạo & CTSV.

+ Tại Bình Dương: Bộ phận tiếp sinh viên – Ban Đào tạo & CTSV .

 

Nơi nhận: 

–          Ban Giám đốc (b/c);

–          Khóa 55;56;57;58

–          Lưu VT, ĐT&CTSV.

 

BAN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

TS. Lê Trung Thành

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển dụng 50 viên chức năm 2017: Xét tuyển đối với ứng viên có trình độ tiến sĩ; Ký hợp đồng làm việc đối với ứng viên có trình độ khác.