Trang chủ / Tin Tức / TIN TRONG TRƯỜNG / Bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỹ sư 2015

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỹ sư 2015

Phóng sự được thực hiện tại hội đồng 1 và hội đồng 2 buổi sáng ngày 17/12/2015

Phóng viên: Đức Quang, Thu Hà

Quay phim, dựng hình: Tuấn Phong

Một số hình ảnh tại các hội đồng bảo vệ khác

Bài Viết Khác

Đào tạo kỹ sư Thủy lợi làm việc tại Nhật Bản

Chọn giáo dục và việc làm là cơ sở cốt lõi cho sự phát triển một xã hội phồn vinh và bền vững nhất