Trang chủ / Đào Tạo - Công Tác Sinh Viên / Ngành Nghề Đào Tạo

Ngành Nghề Đào Tạo

Ngành Nghề Đào Tạo

Ngành Công nghệ thông tin

Cong nghe thong tin

Ngành Công nghệ thông tin Đào tạo kỹ sư trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Kỹ sư ra trường được trang bị những kiến thức nền tảng về nguyên lý, phương pháp của khoa học và kỹ thuật máy tính theo diện rộng. Cung cấp các kỹ năng cần thiết, triển khai các hệ thống thông tin, phát triển các phần mềm và mạng.

Xem Chi Tiết »

Giới thiệu ngành Kế toán

Ngành Kế toán

Chương trình trang bị cho người học kiến thức về các lĩnh vực kế toán, kến thức khoa học quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh; kến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán

Xem Chi Tiết »