Thời Khóa Biểu

Thời Khóa Biểu

Thông báo V/v phục vụ sinh hoạt lớp tháng 2/2017

thongbao1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CƠ SỞ 2   Số:    49     /TB-ĐHTL-CS2            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Tp.Hồ Chí Minh, ngày   20   tháng  2  năm 2017   THÔNG BÁO V/v : Phục vụ …

Xem Chi Tiết »

Thông báo chương trình lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ và khai giảng cao học khóa 24 đợt 2 năm 2016

Khong-Hinh-Anh-20

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRAO BẰNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ VÀ KHAI GIẢNG  CAO HỌC KHÓA 24 ĐỢT 2 NĂM 2016   Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi thông báo tới toàn thể học viên cao học đã tốt nghiệp đợt 2 và 3 năm 2016 và các tân …

Xem Chi Tiết »

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học môn Đánh giá tác động môi trường K55 học kỳ 1 năm 2016-2017

thongbao1

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể sinh viên Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi về việc điều chỉnh lịch học môn Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) mở cho Khóa 55 Kỳ 1 – Năm 2016-2017 như sau:

Xem Chi Tiết »

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học môn bơi K55 học kỳ 1 năm 2016-2017

thongbao1

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể sinh viên Cơ sở 2 - Đại học Thủy Lợi về việc : Điều chỉnh lịch học môn Bơi mở cho Khóa 55 Kỳ 1 - Năm 2016-2017 tại Cơ sở 2.

Xem Chi Tiết »