Hội Thảo Khoa Học

Hội Thảo Khoa Học

Seminar khoa học về ứng dụng công nghệ thông tin trong thủy lợi

Hội Thảo KH

Buổi Hội thảo khoa học được kết hợp giữa Cơ sở 2 và Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Thủy Lợi về "Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành thủy lợi"

Xem Chi Tiết »