Tạp Chí Thủy Lợi & MT

Tạp Chí Thủy Lợi & MT

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường số 55 (11/2016)

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ TƯỚI NƯỚC ĐẾN SẢN LƯỢNG ĐIỀU VÙNG ĐÔNG NAM BỘ Triệu Ánh Ngọc1, Lê Trung Thành1, Trần Đăng An1, Nguyễn Văn Hải1 1 Đại học Thủy lợi – Cơ sở 2. Email: ngocta@tlu.edu.vn Mặc dù cây Điều thường được trồng trên các vùng khô hạn, …

Xem Chi Tiết »