Trang chủ / Sinh viên / Xét Học Vụ – Tốt Nghiệp

Xét Học Vụ – Tốt Nghiệp

Xét Học Vụ – Tốt Nghiệp

Thông báo về việc hủy học phần đối với sinh viên bị CBHT đăng ký vượt tín chỉ tại kỳ 1 năm 2016-2017

thongbao1

Kế hoạch hủy học phần đối với sinh viên bị cảnh báo học tập đăng ký vượt tín chỉ tại kỳ 1 năm 2016-2017

Xem Chi Tiết »

Thông báo về việc rà soát Đánh giá điểm rèn luyện kỳ II năm học 2015-2016

Khong-Hinh-Anh-12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                             Tp.HCM, ngày 1  tháng 9  năm 2016 THÔNG BÁO V/v rà soát …

Xem Chi Tiết »

Thông báo v/v xử lý sinh viên đăng ký vượt số tín chỉ quy định

Khong-Hinh-Anh-08

Căn cứ Mục 4, điều 10  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG & LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI   Ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-ĐHTL ngày 18/8/2015 của Hiệu trưởng …

Xem Chi Tiết »