Trang chủ / Sinh viên / Văn Bản Mẫu – Hướng dẫn

Văn Bản Mẫu – Hướng dẫn

Nơi chứa các tệp văn bản, hướng dẫn mẫu cho việc tra cứu

Danh sách thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016

Theo kết quả xét của nhà trường, Ban ĐT&CTSV thông báo danh sách thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 Xem file đính kèm    

Xem Chi Tiết »

Mẫu đơn xác nhận là sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA  VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     GIẤY XÁC NHẬN GIÁM ĐỐC CƠ SỞ 2 – ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  XÁC NHẬN   Sinh Viên:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày sinh:…………………………………….. Mã số …

Xem Chi Tiết »