Văn bản Đào tạo

Tháng Chín, 2016

Tháng Bảy, 2016

 • 27 Tháng Bảy

  Mẫu đơn xác nhận là sinh viên

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA  VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     GIẤY XÁC NHẬN GIÁM ĐỐC CƠ SỞ 2 – ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  XÁC NHẬN   Sinh Viên:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày sinh:…………………………………….. Mã số …

 • 16 Tháng Bảy

  Mẫu đơn xin mở lớp học phần

  Kích thước 300x200 minh họa cho bìa bài viết

  Sinh viên có nguyện vọng xin mở lớp học phần làm đơn theo mẫu:

 • 15 Tháng Bảy

  Hướng dẫn thủ tục cấp giấy vay vốn cho sinh viên

  Khong-Hinh-Anh-12

  Văn bản, mẫu đơn, thủ tục dành cho sinh viên vay vốn tại ngân hàng chính sách

 • 15 Tháng Bảy

  01. Hướng dẫn Thủ tục xin sao bảng điểm học tập

  Khong-Hinh-Anh-24

  Đối tượng: Sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy và đại học vừa làm vừa học