Trang chủ / THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thông báo về việc phục vụ sinh hoạt lớp tháng 4/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI                  CƠ SỞ 2       Số:         /TB-ĐHTL-CS2      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Tp.Hồ Chí Minh, ngày   21   tháng  …

Xem thêm

Thông báo kết quả bảo vệ luận văn đợt 1 năm 2017 tại Cơ sở 2 – ĐHTL (tháng 4 năm 2017)

Ban ĐT&CTSV thông báo kết quả bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2017 chuyên ngành KTXDCTT và QLXD tại Cơ sở 2 – ĐHTL Trong hai ngày ngày 03/04/2017 và 04/04/2017 tại giảng đường Cơ sở 2 – ĐHTL, các hội đồng chấm luận văn thạc sĩ chuyên ngành …

Xem thêm

Thông báo thu học phí của sinh viên qua tài khoản ngân hàng, học kỳ 2 năm học 2016-2017

Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi thông báo thời hạn thu học phí học kỳ 2, năm học 2016-2017 và các đợt học trước qua tài khoản ngân hàng đối với sinh viên hệ chính quy từ 06/4 đến 21/4/2017

Xem thêm

Quyết định về việc công nhận Ban cán sự các lớp chính quy học kỳ 2 năm 2016 – 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2 Số:  74  /QĐ-ĐHTL-CS2   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận Ban cán sự các lớp chính …

Xem thêm

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành KTXDCTT, QLXD và KTCSHT đợt 1 năm 2017 tại Cơ sở 2 – ĐHTL

Cơ sở 2 thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành KTXDCTT, QLXD và KTCSHT đợt 1 năm 2017. Các học viên có tên cần chuẩn bị bài trình chiếu trước hội đồng và đề nghị hoàn thành các khoản thu học phí và lệ phí bảo vệ luận …

Xem thêm