Trang chủ / THÔNG BÁO (trang 20)

THÔNG BÁO

Thông báo sinh hoạt lớp tháng 10/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CƠ SỞ 2                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  Tp.Hồ Chí Minh, ngày  19 tháng 10  năm 2016             …

Xem thêm

Thông báo Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:          TB/ĐHTL-CS2 Tp.HCM, ngày 18  tháng 10  năm 2016   THÔNG BÁO   Nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập, tăng cường sự …

Xem thêm

Thông báo danh sách học viên xét tốt nghiệp cao học đợt 2 năm 2016

Theo kết quả học tập và kết quả bảo vệ luận văn, trường ĐHTL đã lập danh sách các học viên xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016     Các học viên kiểm tra lại thông tin, nếu có sai sót báo về ban ĐT&CTSV trước ngày 19/10/2016. Dự kiến …

Xem thêm

Thông báo V/v hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 – 2017

Thông báo V/v hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 – 2017 Chi tiết xem file đính kèm: THONG BAO MGHP _TCXH KY 1_16_17

Xem thêm

Thông báo kết quả bảo vệ luận văn đợt 3 năm 2016 tại Cơ sở 2 – ĐHTL (tháng 10 năm 2016)

Ban ĐT&CTSV thông báo kết quả bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2016 chuyên ngành KTXDCTT, ĐKTXD và QLXD tại Cơ sở 2 – ĐHTL Trong hai ngày ngày 08/10/2016 và 09/10/2016 tại giảng đường Cơ sở 2 – ĐHTL, các hội đồng chấm luận văn thạc sĩ chuyên ngành KTXDCTT, …

Xem thêm

Thông báo Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập hoc kỳ II năm học 2015 – 2016

Ban Đào tạo và công tác sinh viên thông báo Danh sách Dự kiến sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

Xem thêm