Trang chủ / THÔNG BÁO (trang 5)

THÔNG BÁO

Thông báo kế hoạch học tập, đăng ký học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 59 và K58 trở về trước đăng ký cùng khóa 59 tại Cơ sở 2- ĐH Thủy lợi

ĐẠI HỌC THỦY LỢI – CƠ SỞ 2 BAN ĐÀO TẠO & CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21  tháng 09  năm 2017   THÔNG BÁO Về kế hoạch học tập học  kỳ I …

Xem thêm

Thông báo về việc điều chỉnh TKB giai đoạn 2 Kỳ I năm 2017-2018 các môn Bơi (K57), Bóng chuyền, Vật lý II (K58)

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học, điều kiện thực tế tại Cơ sở 2, Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo tới toàn thể quý thầy, cô và các bạn sinh viên về việc “Điều chỉnh lịch học giai đoạn 2 học kỳ …

Xem thêm

Thời khóa biểu các lớp mở bổ sung HKSS học kỳ 1 năm học 2017-2018- Đợt học 4

Ban Đào tạo & CTSV trân trọng thông báo đến toàn thể quý thầy/cô và các bạn sinh viên:  Thời khóa biểu các lớp mở bổ sung HKSS học kỳ 1 năm học 2017-2018- Đợt học 4. Chi tiết xem tại đây: TKB_BM_HKSS_Lop mo bo sung_K1_2017-2018_D4 TKB_GD_HKSS_Lop mo bo sung_K1_2017-2018_D4   …

Xem thêm

Kế hoạch Tổng kết năm học 2016 – 2017 khối sinh viên tại Cơ sở 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CƠ SỞ 2   Số: 303 /KH-ĐHTL-CS2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2017  KẾ HOẠCH Tổng kết năm học 2016 – 2017 khối sinh viên  …

Xem thêm

Thông báo về việc thực hiện đóng học phí học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 tại Cơ sở 2- ĐH Thủy lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2  Số: 299 /TB-ĐHTL-CS2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Tp.Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng 9 năm 2017  THÔNG BÁO “V/v thực hiện đóng học phí đối với sinh viên hệ chính …

Xem thêm