Trang chủ / TIN TỪ INTERNET (trang 4)

TIN TỪ INTERNET

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học

Thực hiện quy định về thủ tục ban hành văn bản Quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học để thay thế Quyết …

Xem thêm