Tin tức Thư viện

Đổi mới công tác phục vụ giáo trình qua phần mềm quản lý thư viện ALEPH

Phục vụ giáo trình theo phương thức mở cho sinh viên khóa 58

Nằm trong chương trình thuộc đề tài "Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và kết nối các Thư viện thành một hệ thống" của Trường Đại học Thủy Lợi. Ngày 17/10/2016, Thư viện Cơ sở 2 triển khai phục vụ giáo trình cho sinh viên khóa 58 theo phương thức mở qua phần mềm Aleph.

Xem Chi Tiết »