Trang chủ / Tin Tức / TIN TRONG TRƯỜNG / Cơ sở 2 – ĐH Thủy Lợi – Hành trình về nguồn 2015 Khóa 57

Cơ sở 2 – ĐH Thủy Lợi – Hành trình về nguồn 2015 Khóa 57

Một vài hình ảnh ghi lại trong hành trình về nguồn 2015 Khóa 57 tại di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và Đền Bến Dược

Bài Viết Khác

Đào tạo kỹ sư Thủy lợi làm việc tại Nhật Bản

Chọn giáo dục và việc làm là cơ sở cốt lõi cho sự phát triển một xã hội phồn vinh và bền vững nhất