Trang chủ / THÔNG BÁO / Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Quốc tuyển dụng kỹ sư và sinh viên thực tập

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Quốc tuyển dụng kỹ sư và sinh viên thực tập

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Quốc hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đầu tư xây dựng, được Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp phép ngày 22/01/2010. Hiện nay công ty có chương trình hỗ trợ sinh viên năm cuối thực tập và tuyển dụng một số nhân viên thiết kế, giám sát thi công… Chi tiết xem file đính kèm ở link sau:

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Quốc tuyển dụng

Bài Viết Khác

Thông báo Thời khóa biểu các lớp mở bổ sung học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2017-2018 tại Cơ sở 2

Thời khóa biểu các lớp mở bổ sung HKSS học kỳ 2 năm 2017-2018 tại Cơ sở 2