Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Tin tức Thư viện / Kế hoạch phục vụ sách các khóa, năm học 2016-2017

Kế hoạch phục vụ sách các khóa, năm học 2016-2017

Thư viện Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi thông báo kế hoạch phục vụ sách cho sinh viên các khóa 55, 56, 57 tại Tp. HCM và Bình Dương như sau:

Học kỳ 1:

Nội dung công việc Thời gian phục vụ Ghi chú
Phục vụ thuê sách Từ 01/08/2016 đến 20/08/2016
Thu hồi sách Từ 01/01/2017 đến 16/01/2017

Học kỳ 2:

Nội dung công việc Thời gian phục vụ Ghi chú
Phục vụ thuê sách Từ 06/02/2017 đến 26/02/201
Thu hồi sách Từ 30/06/2017 đến 20/07/2017

 

Biên tập

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Bài Viết Khác

Mạng lưới và tài nguyên nước sông Việt Nam những biến đổi và thách thức

Giới thiệu khái quát mạng lưới sông Việt Nam và lượng nước mà mạng lưới đó chuyên chở hàng năm, những biến đổi trong điều kiện tự nhiên, tác động của con người đến tài nguyên nước sông suối và những thách thức về tài nguyên nước góp phần nâng cao nhận thức về tài nguyên nước