Trang chủ / THÔNG BÁO / Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đối thoại với sinh viên K57, K58 năm học 2016-2017

Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đối thoại với sinh viên K57, K58 năm học 2016-2017

Chi tiết đính kèm: 167 – KH – DHTL – CS2

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên riêng đối với khóa 55 Cơ sở 2 – học kỳ 2 (2016-2017)

Download: DRL K55