Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Đại học chính quy / Lịch học - thi hệ Đại học / Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 cho sinh viên Cơ sở 2 – Đợt 3 năm 2017

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 cho sinh viên Cơ sở 2 – Đợt 3 năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  336 /KH-ĐHTL-CS2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  06 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 cho sinh viên Cơ sở 2 – Đợt 3 năm 2017

 

Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (cấp A2) đối với sinh viên đại học hệ chính quy đợt 3 năm 2017 tại Cơ sở 2 như sau:

 1. Đăng ký thi:
 • Hình thứcđăng ký: sinh viên đăng ký thi tại website https://dangky.tlu.edu.vn.

Vào đợt học 10 học kỳ 1 năm 2017-2018 tại mục đăng ký nguyện vọng học.

 • Thờigian đăng ký thi: 11/10/2017 – 18/10/2017
 1. Thời gian thi:
 • Tại Cơ sở Bình Dương: Dự kiến thi vào ngày 04-05/11/2017
 • Tại Cơ sở Tp Hồ Chí Minh: Dự kiến thi vào ngày 04-05/11/2017
 1. Nộp lệ phí thi:
 • Thời gian: 16/10/201720/10/2017
 • Địa điểm: Ban Tài vụ
 • Lệ phí dự thi: 100.000 đồng/ 1 sinh viên
 1. Hình thức và quy trình thi:
 • Hình thức thi: Trắc nghiệm hoàn toàn, trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm và chấm bằng máy 3 kỹ năng Nghe, đọc, viết
 • Quy trình thi:

+ Kỹ năng đọc, viết: 40 phút

+ Kỹ năng nghe: 10 phút

+ Kỹ năng nói: 5 phút/SV

 

 Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

– Ban Giám đốc (để b/c);

PHÓ GIÁM ĐỐC

– Các Ban;
– GVCN, CVHT các lớp;  (Đã ký)
– Sinh viên các khóa 54, 55, 56,57, 58, 59;
– Lưu: VT, ĐT&CTSV.

 PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG TÍNH 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Quyết định về việc hỗ trợ và bổ sung chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI  CƠ SỞ 2  Số: 396 /QĐ-ĐHTL-CS2 CỘNG HÒA XÃ …