Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng anh A2 trình độ Đại học đợt 1 năm 2017 tại cơ sở 2

Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng anh A2 trình độ Đại học đợt 1 năm 2017 tại cơ sở 2

CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂYKet qua Tieng anh Dot 1 nam 2017 CS2

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo về việc hủy lớp học phần không đủ điều kiện tổ chức học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Đợt học 2)

Hủy các lớp học phần không đủ điều kiện tổ chức.