Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Thạc sĩ trong nước / Lịch học - thi hệ Cao học / Lịch học ôn thi tuyển sinh đầu vào Cao học khóa 26 đợt 1 năm 2018 tại Cơ sở 2

Lịch học ôn thi tuyển sinh đầu vào Cao học khóa 26 đợt 1 năm 2018 tại Cơ sở 2

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo:

KẾ HOẠCH ÔN THI CAO HỌC TẠI CƠ SỞ 2

  1. MÔN TIẾNG ANH      : Thời gian học : 75 tiết (15 buổi)
  2. MÔN TỔ CHỨC & QUẢN LÝ XÂY DƯNG : Thời gian học : 30 tiết (6 buổi)
  3. MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG      : Thời gian học : 30 tiết (6 buổi)

Lịch học chi tiết:

Ngày Buổi Môn
17/03/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Tiếng Anh
18/03/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Tiếng Anh
24/03/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Tiếng Anh
25/03/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Tiếng Anh
21/04/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Tiếng Anh
22/04/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Tiếng Anh
04/05//2018 Tối (18h30) Tổ chức và QLXD
05/05//2018 Sáng (8h00)  – Chiều (13h30) – Tối (18h30) Tổ chức và QLXD
06/05//2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Tổ chức và QLXD
11/05/2018 Tối (18h30) Kinh tế xây dựng
12/05/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (13h30) – Tối (18h30) Kinh tế xây dựng
13/05/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Kinh tế xây dựng
19/05/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Tiếng Anh
20/05/2018 Sáng (8h00) Tiếng Anh

Ghi chú:

  • Lịch học các môn chuyển đổi dự kiến sẽ tổ chức từ 15/04/2018
  • Các môn thi khác tùy thuộc vào số lượng người học sẽ có kế hoạch ôn thi sau
  • Liên hệ điện thoại 0978303050 (Thầy Thành)

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

CS2 –  Đại học Thủy lợi thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đào tạo …