Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Đại học chính quy / Lịch học - thi hệ Đại học / Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 đợt 3 năm 2017 tại Cơ sở 2

Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 đợt 3 năm 2017 tại Cơ sở 2

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể quý Thầy/cô và các bạn sinh viên lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 đợt 3 năm 2017 cho sinh viên hệ chính quy tại Cơ sở 2. Chi tiết xem tại đây:

Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2-Đợt 3-2017

Yêu cầu tất cả sinh viên đã đăng ký thi dự thi đúng lịch, nghiêm túc đúng quy chế.

Trân trọng thông báo!

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo Thời khóa biểu các lớp mở bổ sung học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2017-2018 tại Cơ sở 2

Thời khóa biểu các lớp mở bổ sung HKSS học kỳ 2 năm 2017-2018 tại Cơ sở 2