Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Đại học chính quy / Lịch học - thi hệ Đại học / Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 đợt 3 năm 2017 tại Cơ sở 2

Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 đợt 3 năm 2017 tại Cơ sở 2

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể quý Thầy/cô và các bạn sinh viên lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 đợt 3 năm 2017 cho sinh viên hệ chính quy tại Cơ sở 2. Chi tiết xem tại đây:

Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2-Đợt 3-2017

Yêu cầu tất cả sinh viên đã đăng ký thi dự thi đúng lịch, nghiêm túc đúng quy chế.

Trân trọng thông báo!

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Cảnh báo: Cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng… năm 2018” sai thông tin

Như một số báo đã đưa tin, cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng, trung cấp... năm 2018 của Nhà xuất bản Giáo dục có rất nhiều sai sót, chủ yếu là sai sót về mã ngành.