Trang chủ / Sinh viên / Quy chế - Quy định / Quy định của Nhà nước / Nghị định số 141-2013 – Hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục

Nghị định số 141-2013 – Hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục

Nghị định số 141/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học.

Tải về tại đây

Bài Viết Khác

Quyết định số 1065/QĐ-ĐHTL Ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo hệ vừa làm vừa học

Quyết định số 1065/QĐ-ĐHTL Ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo hệ vừa làm vừa học trình độ đại học của Trường Đại học Thủy lợi