Trang chủ / Sinh viên / Quy chế - Quy định / Quy định của Nhà nước / Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2016.

Chi tiết xem và tải về tại đây

Bài Viết Khác

Quyết định số 1065/QĐ-ĐHTL Ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo hệ vừa làm vừa học

Quyết định số 1065/QĐ-ĐHTL Ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo hệ vừa làm vừa học trình độ đại học của Trường Đại học Thủy lợi