Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Công tác sinh viên / Chế Độ - Chính Sách / QUYẾT ĐỊNH về miễn giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2 (2017 – 2018); về hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2018; về cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 1 năm 2017 – 2018

QUYẾT ĐỊNH về miễn giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2 (2017 – 2018); về hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2018; về cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 1 năm 2017 – 2018

 

Quyết định về miễn giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2 (2017 – 2018):

Chi tiết file đính kèm: QD MGHP KY 2(17_18)

 

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2018:

Chi tiết file đính kèm: QD HTCPHT KY 2(17_18)

 

Quyết định về cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 1 năm 2017 – 2018

Chi tiết file đính kèm: QD_TCXH KY 1(17_18)

Danh sách kèm theo cùng các quyết định: DANH SACH QUYET DINH

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo về việc phục vụ sinh hoạt lớp tháng 05 năm 2018

Chi tiết file đính kèm: T5_2018