Trang chủ / Lưu trữ theo từ khóa: Cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên Đại học Thủy Lợi

Lưu trữ theo từ khóa: Cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên Đại học Thủy Lợi

Trường Đại học Thủy lợi đào tạo nhân lực chất lượng cao làm việc tại công ty Grundfos

(TLU) – Trường ĐHTL tổ chức lớp đào tạo theo đơn đặt hàng của công ty Grundfos về chủ đề: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải và hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước lũ cho phù hợp với các tiêu chuẩn ngành của Việt Nam. Đây là …

Xem thêm