Trang chủ / Lưu trữ theo từ khóa: Hợp tác đào tạo giữa Đại học Thủy Lợi và Doanh Nghiệp

Lưu trữ theo từ khóa: Hợp tác đào tạo giữa Đại học Thủy Lợi và Doanh Nghiệp

Trường Đại học Thủy lợi đào tạo nhân lực chất lượng cao làm việc tại công ty Grundfos

(TLU) – Trường ĐHTL tổ chức lớp đào tạo theo đơn đặt hàng của công ty Grundfos về chủ đề: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải và hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước lũ cho phù hợp với các tiêu chuẩn ngành của Việt Nam. Đây là …

Xem thêm