Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Thạc sĩ trong nước / Lịch học - thi hệ Cao học / Thời khóa biểu Cao học khóa 25 học kỳ 2 năm học 2017-2018 tại Cơ sở 2

Thời khóa biểu Cao học khóa 25 học kỳ 2 năm học 2017-2018 tại Cơ sở 2

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể học viên Cao học khóa 25 về “Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018 tại Cơ sở 2” như sau:

Thời khóa biểu Cao học khóa 25 học kỳ 2 năm học 2017-2018 tại Cơ sở 2.

Trân trọng thông báo!

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

CS2 –  Đại học Thủy lợi thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đào tạo …