Trang chủ / Sinh viên / Hỗ trợ sinh viên / Thông báo đăng ký ở KTX hè năm học 2016-2017 tại Cơ sở 2-ĐH Thủy lợi

Thông báo đăng ký ở KTX hè năm học 2016-2017 tại Cơ sở 2-ĐH Thủy lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

Số 171/TB-ĐHTL-CS2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

TP Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 2017

 THÔNG BÁO

Về việc đăng ký ở Ký túc xá hè năm 2017

Tại Ký túc xá TP. Hồ Chí Minh – Bình Dương

 

Căn cứ vào kế hoạch học tập và quỹ phòng ở KTX của Cơ sở 2.

Ban Tổ chức Hành Chính Quản Trị thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá hè của các khóa như sau:

– Khóa 55 nộp đơn đăng ký ở KTX tại phòng Quản lý Ký túc xá TP. Hồ Chí Minh (cho Cô Quế ), thời gian đăng ký trong 02 ngày: 23 và 24/05/2017.

– Khóa 56, 57, 58 nộp đơn đăng ký ở KTX tại phòng Quản lý Ký túc xá Bình Dương (nộp đơn cho thầy Cường), thời gian đăng ký trong 02 ngày: 23 và 24/05/2017.

Mẫu đơn xin vào ở nội trú KTX hè các em lấy mẫu chung trên trang web của Cơ sở 2, mục Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá kỳ I năm học 2017-2018.

Download:

Mẫu đơn đăng ký ở KTX-2017

– Nộp lệ phí ở KTX hè tại Ban Tài vụ trong 2 ngày 30 và 31/05/2017.

Số tiền ở KTX hè tính cho 01 tháng là 300.000 đồng (chưa bao gồm tiền điện, nước – đối với KTX ở Trường Sa); 200.000 đồng (chưa bao gồm tiền điện, nước – đối với KTX ở Bình Dương).

– Trình phiếu thu, nhận số phòng và biên bản bàn giao phòng ở tại phòng quản lý KTX.

– Thời gian làm thủ tục từ ngày 06/06/2017 đến hết ngày 08/06/2017.

Danh sách sinh viên được ở ký túc xá hè sẽ được thông báo trên trang web Cơ sở 2, dán tại bảng tin khu ký túc xá trước ngày 30 tháng 5 năm 2017. 

 

Nơi nhận:

–     Ban Tài vụ (để phối hợp làm việc).                    

–     Dán bảng tin.

–     Thông báo trên web cơ sở 2.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ BAN TC-HC-QT

(Đã ký)

ThS  LÃ VĂN BẰNG

 

Biên tập

Ban Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Bài Viết Khác

Quyết định về việc hỗ trợ và bổ sung chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI  CƠ SỞ 2  Số: 396 /QĐ-ĐHTL-CS2 CỘNG HÒA XÃ …