Trang chủ / Sinh viên / Hỗ trợ sinh viên / Thông báo đăng ký ở KTX hè năm học 2016-2017 tại Cơ sở 2-ĐH Thủy lợi

Thông báo đăng ký ở KTX hè năm học 2016-2017 tại Cơ sở 2-ĐH Thủy lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

Số 171/TB-ĐHTL-CS2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

TP Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 2017

 THÔNG BÁO

Về việc đăng ký ở Ký túc xá hè năm 2017

Tại Ký túc xá TP. Hồ Chí Minh – Bình Dương

 

Căn cứ vào kế hoạch học tập và quỹ phòng ở KTX của Cơ sở 2.

Ban Tổ chức Hành Chính Quản Trị thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá hè của các khóa như sau:

– Khóa 55 nộp đơn đăng ký ở KTX tại phòng Quản lý Ký túc xá TP. Hồ Chí Minh (cho Cô Quế ), thời gian đăng ký trong 02 ngày: 23 và 24/05/2017.

– Khóa 56, 57, 58 nộp đơn đăng ký ở KTX tại phòng Quản lý Ký túc xá Bình Dương (nộp đơn cho thầy Cường), thời gian đăng ký trong 02 ngày: 23 và 24/05/2017.

Mẫu đơn xin vào ở nội trú KTX hè các em lấy mẫu chung trên trang web của Cơ sở 2, mục Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá kỳ I năm học 2017-2018.

Download:

Mẫu đơn đăng ký ở KTX-2017

– Nộp lệ phí ở KTX hè tại Ban Tài vụ trong 2 ngày 30 và 31/05/2017.

Số tiền ở KTX hè tính cho 01 tháng là 300.000 đồng (chưa bao gồm tiền điện, nước – đối với KTX ở Trường Sa); 200.000 đồng (chưa bao gồm tiền điện, nước – đối với KTX ở Bình Dương).

– Trình phiếu thu, nhận số phòng và biên bản bàn giao phòng ở tại phòng quản lý KTX.

– Thời gian làm thủ tục từ ngày 06/06/2017 đến hết ngày 08/06/2017.

Danh sách sinh viên được ở ký túc xá hè sẽ được thông báo trên trang web Cơ sở 2, dán tại bảng tin khu ký túc xá trước ngày 30 tháng 5 năm 2017. 

 

Nơi nhận:

–     Ban Tài vụ (để phối hợp làm việc).                    

–     Dán bảng tin.

–     Thông báo trên web cơ sở 2.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ BAN TC-HC-QT

(Đã ký)

ThS  LÃ VĂN BẰNG

 

Biên tập

Ban Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Bài Viết Khác

Quyết định chuyển đổi tên và mã các ngành đào tạo trình độ t hạc sĩ của Trường ĐH Thủy lợi

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo “Quyết định chuyển …