Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Thạc sĩ trong nước / Thông báo điều chỉnh lịch học phục vụ thi chuẩn đầu ra Tiếng anh A2 và nghỉ bù lễ Tết dương lịch

Thông báo điều chỉnh lịch học phục vụ thi chuẩn đầu ra Tiếng anh A2 và nghỉ bù lễ Tết dương lịch

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo tới toàn thể quý thầy cô và sinh viên về việc điều chỉnh lịch học phục vụ hội đồng thi Tiếng Anh A2 và nghỉ bù lễ Tết dương lịch như sau:

1. Nghỉ bù lễ tết dương lịch: Ngày nghỉ bù là thứ 2 ngày 02/01/2017.

  • Lịch học: Toàn bộ các lớp học phần được nghỉ ngày 02/01/2017 (Thứ 2), thời khóa biểu đã bố trí đủ số tiết, trừ các lớp học phần sau phải học bù theo lịch:
Cơ học kết cấu II-2-16-2 (S.56GT) học bù vào tiết 7,8,9 ngày 07/01/2017 ( Thứ 7).
Cơ học kết cấu II-2-16-2 (S.56C3) học bù vào tiết 4,5,6 ngày 06/01/2017 (Thứ 6).
Cơ học kết cấu II-2-16-2 (S.56N) học bù vào tiết 8,9 ngày 06/01/2017 (Thứ 6).
Giao thông và đường đô thị-2-16-2 (S.55GT) học bù vào tiết 10,11,12 ngày 06/01/2017 ( Thứ 6).
  • Lịch thi: Khóa 58 thi môn Tin Đại cương chuyển từ ngày 02/01/2017 sang ngày 03/01/2017, giữ nguyên ca thi, phòng thi và phân công cán bộ coi thi.

2. Điều chỉnh lịch học phục vụ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2: ngày 07/01/2017

+ Đồ án đập và hồ chứa-2-16-2 (S.55TL1) chuyển từ tiết 1,2,3 sang tiết 10,11,12 ngày 07/01/2017 (Thứ 7).
+ Đồ án đập và hồ chứa-2-16-2 (S.55TL2) chuyển từ tiết 4,5,6 sang tiết 7,8,9 ngày 07/01/2017 (Thứ 7).

Đề nghị quý thầy, cô và sinh viên thực hiện theo lịch điều chỉnh, trong trường hợp thầy cô có điều chỉnh khác liên hệ Ban Đào tạo &CTSV để phối hợp thực hiện.

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo.

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo về việc phục vụ sinh hoạt lớp tháng 05 năm 2018

Chi tiết file đính kèm: T5_2018