Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Đại học chính quy / Kế Hoạch Đào Tạo / Thông báo quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Thông báo quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể học viên cao học danh sách học viên được giao đề tài luận văn (Kèm theo Quyết định số:3336/QĐ-ĐHTL ngày 26 tháng  12  năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi), chi tiết xem đường link sau:

Danh sách học viên được giao đề tài luận văn đợt 1 năm 2017

Đề nghị các học viên thực hiện đúng kế hoạch, đúng quy chế.

Kế hoạch thực hiện luận văn

Quy định trình bày luận văn thạc sĩ

Phụ lục

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Quyết định chuyển đổi tên và mã các ngành đào tạo trình độ t hạc sĩ của Trường ĐH Thủy lợi

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo “Quyết định chuyển …