Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo thời gian và địa điểm nộp tiền ở Ký túc xá kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo thời gian và địa điểm nộp tiền ở Ký túc xá kỳ 2 năm học 2017-2018

Ban Tổ Chức – Hành chính – Quản trị Thông báo thời gian và địa điểm nộp tiền ở Ký túc xá kỳ 2 năm học 2017-2018 Chi tiết trong file gửi kèm: ThongbaonoptienKTXky2

Bài Viết Khác

Thông báo về việc hủy lớp học phần không đủ điều kiện tổ chức học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Đợt học 2)

Hủy các lớp học phần không đủ điều kiện tổ chức.