Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Đại học chính quy / Lịch học - thi hệ Đại học / Thông báo Thời khóa biểu các lớp mở bổ sung học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2017-2018 tại Cơ sở 2

Thông báo Thời khóa biểu các lớp mở bổ sung học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2017-2018 tại Cơ sở 2

Ban Đào tạo & CTSV trân trọng thông báo “Thời khóa biểu các lớp mở bổ sung học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2017-2018 tại Cơ sở 2″ như sau:

TKB các lớp mở bổ sung HKSS-K2-2017-2018-Đợt 4

Yêu cầu tất cả sinh viên kiểm tra thời khóa biểu, sắp xếp thời gian học tập đúng kế hoạch.

Trân trọng.

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

KẾ HOẠCH Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 (2017-2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CƠ SỞ 2  Số:  03 /KH-ĐHTL-CS2   CỘNG HOÀ XÃ …