Trang chủ / Sinh viên / Hỗ trợ sinh viên / Thông báo về việc đăng ký ở ký túc xá học kỳ 1 năm học 2017-2018

Thông báo về việc đăng ký ở ký túc xá học kỳ 1 năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

Số 170/TB-ĐHTL-CS2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

TP Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

            Về việc đăng ký ở Ký túc xá kỳ I năm học 2017-2018 và bàn giao phòng ở

Ký túc xá TP. Hồ Chí Minh – Bình Dương

 

Theo hợp đồng thuê phòng có ghi trên thẻ nội trú thì đến ngày 30/06/2017 toàn bộ sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá TP. HCM và Bình Dương phải bàn giao phòng ở cho bộ phận quản lý ký túc xá thuộc Ban TC-HC-QT.

Để thực hiện tốt việc bàn giao phòng ở và đăng ký ở nội trú học kỳ 1 năm học 2017-2018, Ban TC-HC-QT thông báo đến tất cả các sinh viên được biết các nội dung thủ tục sau:

 

  1. Đối với việc đăng ký ở nội trú KTX học kỳ I năm học 2017-2018

      1.1 Ký túc xá TP. Hồ Chí Minh:

– Sinh viên khóa 56 và 57 sẽ chuyển lên TP. Hồ Chí Minh để học tập từ ngày 31/07/2017, để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, ban TC-HC-QT sẽ nhận đơn tại phòng Quản lý Ký túc xá Bình Dương (nộp đơn cho thầy Cường). Thời gian nộp đơn trong 03 ngày, từ ngày 22/05/2017 đến 24/05/2017.

– Sinh viên khóa 55 chuẩn bị làm đồ án Tốt nghiệp nên Nhà trường sẽ tạo điều  kiện cho các em ở Ký túc xá Bình Dương, các em nhu cầu ở KTX Bình Dương nộp đơn tại phòng Quản lý Ký túc xá (nộp cho cô Quế), thời gian nộp đơn trong 03 ngày, từ ngày 22/05/2017 đến 24/05/2017.

     1.2 Ký túc xá Bình Dương:

Theo định hướng của trường, chỗ ở nội trú ký túc xá sẽ ưu tiên cho sinh viên khóa 55 và tân sinh viên khóa 59. Vì vậy đề nghị sinh viên khóa 58 có nhu cầu ở nội trú phải nộp đơn tại phòng Quản lý Ký túc xá (nộp đơn cho thầy Cường). Thời gian nộp đơn trong 03 ngày, từ ngày 22/05/2017 đến 24/05/2017.

     1.3 Cách thức nộp đơn:

Trưởng các phòng ở KTX nhận đơn của sinh viên trong phòng, lập danh sách và gửi cho cán bộ quản lý ký túc xá đúng thời gian quy định. Quản lý ký túc xá tập hợp đơn của các khóa và chuyển về Ban TCHCQT trước ngày 26/05/2017.

 

Sau thời gian quy định trên bộ phận quản lý KTX sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào. Mẫu đơn xin vào ở nội trú các em lấy trên trang web của Cơ sở 2.

Download DonXinoKTX17.doc

Việc xem xét để sắp xếp sinh viên vào ở KTX căn cứ vào các tiêu chuẩn được quy định trong quy chế học sinh sinh viên.

Ngoài các điều kiện trên việc xem xét sẽ tính đến quá trình rèn luyện của sinh viên, những sinh viên đã bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên ở học kỳ trước, các sinh viên bị trục xuất ra khỏi KTX học kỳ 2 năm học 2016-2017 sẽ không được xét.

 

Danh sách sinh viên được ở ký túc xá sẽ được thông báo trên trang web Cơ sở 2, dán tại bảng tin khu ký túc xá trước ngày 20 tháng 6 năm 2017.

  1. Đối với việc bàn giao phòng ở Ký túc xá

Căn cứ kế hoạch học tập của Trường, các phòng ở KTX TP HCM và Bình Dương thống kê các trang thiết bị trong phòng để chuẩn bị bàn giao phòng ở (theo mẫu), ghi số điện, nước, dọn vệ sinh phòng ở sạch sẽ và bàn giao phòng ở theo đúng thời gian quy định cho các khóa như dưới đây. Thanh toán tiền điện, nước, tiền đền bù hư hao tài sản (nếu có) trước khi nghỉ. Cụ thể như sau:

  • Khóa 55: bàn giao phòng ở vào ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2017.
  • Khóa 56 và 57: bàn giao phòng ở vào ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2017.
  • Khóa 58: bàn giao phòng ở vào ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2017.

 

Ghi chú:

  • Nếu các phòng ở KTX vì lý do nào đó cần bàn giao phòng sớm hoặc muộn hơn thời gian quy định nêu trên thì làm đơn và gửi cho quản lý KTX để được xem xét giải quyết.
  • Để kiểm tra, sửa chữa các trang thiết bị trong phòng cũng như sắp xếp lại chỗ ở chuẩn bị cho năm học mới, đề nghị tất cả sinh viên khi nghỉ hè phải bàn giao phòng ở, không để đồ cá nhân trong phòng. Các em muốn gửi đồ thì liện hệ bộ phận quản lý Ký túc xá.

 

Nơi nhận:

–     Ban Tài vụ (để phối hợp làm việc).               

–     Dán bảng tin.

–     Thông báo trên web cơ sở 2.     

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ BAN TC-HC-QT

(Đã ký)

ThS  LÃ VĂN BẰNG

 

Biên tập

Ban Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Bài Viết Khác

Quyết định chuyển đổi tên và mã các ngành đào tạo trình độ t hạc sĩ của Trường ĐH Thủy lợi

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo “Quyết định chuyển …