Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Đại học chính quy / Lịch học - thi hệ Đại học / Thông báo về việc điều chỉnh TKB giai đoạn 2 Kỳ I năm 2017-2018 các môn Bơi (K57), Bóng chuyền, Vật lý II (K58)

Thông báo về việc điều chỉnh TKB giai đoạn 2 Kỳ I năm 2017-2018 các môn Bơi (K57), Bóng chuyền, Vật lý II (K58)

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học, điều kiện thực tế tại Cơ sở 2, Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo tới toàn thể quý thầy, cô và các bạn sinh viên về việc “Điều chỉnh lịch học giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2017- 2018 các môn: Bơi (K58), Bóng chuyền, Vật lý II (K58) ” như sau:

I. Môn Bơi ( Khóa 57):

  1. Hủy lớp học phần Bơi-1-17-2 (S.57Sa.06),Bơi-1-17-2 (S.57Ch.05), Bơi-1-17-2 (S.57Ch.06),, những sinh viên đăng ký nhóm này được chuyển sang các lớp học phần còn lại.
  2. Điều chỉnh lịch bơi các lớp học phần phù hợp với điều kiện thực tế.
  3. Điều chỉnh danh sách sinh viên các lớp học phần.
  4. Địa điểm học tập môn Bơi: Hồ bơi Đại đồng – Số 25A, Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Chi tiết thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp học phần Bơi khóa 57 xem tại đây:

Thời khóa biểu và danh sách sinh viên môn Bơi Khóa 57_K1-2017-2018

II. Môn Bóng chuyền và Vật lý (K58):

1. Bóng chuyền: Từ 09/10/2017-21/10/2017 ( 02 tuần):

– Bóng chuyền 1-1-17-2 (S.58.Ch.02): Chuyển từ tiết 10,11,12 thứ 5 sang tiết 10,11,12 thứ 7

– Bóng chuyền 1-1-17-2 (S.58.Sa.03): Chuyển từ tiết 1,2,3 thứ 6 sang tiết 1,2,3 thứ 7

2. Vật lý II: Từ 09/10/2017 – 03/12/2017 ( 08 tuần):

– Vật lý II-1-17-2 (S.58CX1.CTN): Chuyển từ tiết 1,2,3 thứ 3 sang tiết 1,2,3 thứ 6

– Vật lý II-1-17-2 (S.58GT.CT): Chuyển từ tiết 4,5,6 thứ 3 sang 4,5,6 thứ 6

Yêu cầu tất cả sinh viên đăng ký học kiểm tra cập nhật tài khoản đăng ký học và tự túc phương tiện (môn Bơi), đi học đúng thời khóa biểu.

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Cảnh báo: Cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng… năm 2018” sai thông tin

Như một số báo đã đưa tin, cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng, trung cấp... năm 2018 của Nhà xuất bản Giáo dục có rất nhiều sai sót, chủ yếu là sai sót về mã ngành.