Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Công tác sinh viên / Thông báo về việc hủy lớp học phần không đủ điều kiện tổ chức học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Đợt học 2)

Thông báo về việc hủy lớp học phần không đủ điều kiện tổ chức học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Đợt học 2)

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo tới toàn thể Quý thầy, cô và các bạn sinh viên về việc ” Hủy các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Đợt học 2) tại Cơ sở 2 như sau:

Hủy các lớp học phần không đủ điều kiện tổ chức gồm:

Khóa 56: 

STT Lớp học phần Tên học phần Sĩ số dự kiến Đã ĐK Khóa Ghi chú
1 Thiết kế hệ thống tiêu nước mặt-2-17-2 (S.56N-QH) Thiết kế hệ thống tiêu nước mặt 75 1 56
2 Tổ chức và quản lý xây dựng-2-17-2 (S.56CX-D.01) Tổ chức và quản lý xây dựng 75 5 56
3 Tổ chức và quản lý xây dựng-2-17-2 (S.56CX-D.02) Tổ chức và quản lý xây dựng 75 9 56

Khóa 57: 

STT Lớp học phần Tên học phần Sĩ số dự kiến Đã ĐK Khóa Ghi chú
1 Đồ án thiết kế hình học công trình đường-2-17-2 (S.57GT-Đ.04) Đồ án thiết kế hình học công trình đường 40 0 57
2 Kỹ thuật điện-2-17-2 (S.57CX-D.01) Kỹ thuật điện 75 0 57
3 Kỹ thuật điện-2-17-2 (S.57CX-D.02) Kỹ thuật điện 75 0 57
4 Thủy điện-2-17-2 (S.57CT) Thủy điện 75 3 57

Vậy Ban Đào tạo & CTSV thông báo tới toàn thể quý thầy, cô và các bạn sinh viên để sắp xếp kế hoạch giảng dạy và học tập phù hợp.

Trân trọng!

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Quyết định chuyển đổi tên và mã các ngành đào tạo trình độ t hạc sĩ của Trường ĐH Thủy lợi

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo “Quyết định chuyển …