Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Đại học chính quy / Lịch học - thi hệ Đại học / Thông báo về việc phục vụ sinh hoạt lớp tháng 1&2/ 2018

Thông báo về việc phục vụ sinh hoạt lớp tháng 1&2/ 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CƠ SỞ 2

 Số:  17 /TB-ĐHTL-CS2

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Tp.Hồ Chí Minh, ngày  21  tháng 01 năm 2018

           THÔNG BÁO

V/v : Phục vụ sinh hoạt lớp tháng 1&2/ 2018

  I. HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG:

  1. Trong không khí rộn ràng của tiết xuân Mậu Tuất ngày 9/1/2018 Cơ sở 2 – ĐHTL đã tổ chức lễ Trao Bằng Tốt Nghiệp cho hơn 300 sinh viên khóa 55.
  2. Công tác tổ chức cho sinh viên đi tham gia quảng bá hình ảnh trường trước mùa tuyển sinh năm 2018 đang được triển khai.

II.TÌNH HÌNH SINH HOẠT LỚP T12/2017:

  1. Đối với khóa 56: Hiện tại còn 2 lớp S17-56C-TL2 & S17-56CTN chưa nộp sổ sinh hoạt lớp về Ban Đào tạo và CTSV.

2.Các khóa 57, 58, 59: Tất cả đã hoàn thành việc sinh hoạt lớp T12/2017.

3.Đề nghị các lớp kiểm tra lại tình hình sinh hoạt lớp và lưu ý nộp sổ sinh hoạt lớp về Ban Đào tạo & CTSV theo       đúng thời gian quy định.

III. MỘT SỐ LƯU Ý NHẮC NHỞ CÁC LỚP:

  1. Thời gian nghỉ tết nguyên đán: Từ ngày 5/2/2018 đến ngày 4/3/2018 (Tức ngày 20/12/2017 đến ngày 18/1/2018 âm lịch). Trong thời gian nghỉ tết các bạn sinh viên lưu ý cập nhật các thông tin liên quan đến học tập trong tài khoản của cá nhân.
  2. Các sinh viên thuộc đối tượng Miễn giảm học phí (Sinh viên là dân tộc thiểu số thuộc Hộ nghèo và Hộ cận nghèo) khẩn trương nộp bổ sung giấy chứng nhận Hộ nghèo và Hộ cận nghèo năm 2018 về Bộ phận tiếp sinh viên Ban Đào tạo và CTSV thời gian từ 22/1/2018 đến 12/3/2018.
  3. Các sinh viên đăng ký tham gia quảng bá tuyển sinh khẩn trương xuống Ban Đào tạo và CTSV để được hướng dẫn. Đồng thời rất mong các GVCN, CVHT lưu ý động viên các em sinh viên tham gia được chu đáo và nhiệt tình.
  4. Đối với riêng K59 sinh viên chú ý đóng tiền học phí Đợt học 8 năm 2018.
  5. Lớp trưởng các lớp nhận lịch của Nhà trường phát cho sinh viên tại Bộ phận Tiếp sinh viên Ban Đào tạo và CTSV.
  6. Theo quy định hàng năm Nhà trường sẽ hỗ trợ tiền vé xe về tết mỗi sinh viên 50.000đ; Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập sẽ nhận tiền tại Ban Tài vụ và phát về các lớp vào 2 ngày cuối cùng trước ngày nghỉ tết.
  7. Lớp trưởng nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Đề nghị các lớp trong toàn Cơ sở 2 thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng ĐHTL – Cơ sở 2 ngày càng vững mạnh.

(Các lớp tổ chức sinh hoạt lớp trong tuần cuối cùng trước ngày nghỉ tết Nguyên Đán 2018. Ban Cán sự lớp có trách nhiệm nhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ sau buổi sinh hoạt lớp tại Bộ phận Tiếp sinh viên Ban Đào tạo  & CTSV

Yêu cầu lớp trưởng các lớp chú ý lấy chữ ký GVCN lớp (nếu họp); nếu GVCN lớp không có mặt thì lớp trưởng phải ghi rõ là GVCN không dự họp.)

 

Nơi nhân :

– BGĐ (để b/c)

– CVHT, GVCN

– Các lớp trong Cơ sở 2

–   Trang Web

– Lưu VT, ĐT & CTSV

T/L GIÁM ĐỐC

 TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

 Đã ký

                                          

    TS. LÊ TRUNG THÀNH

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Quyết định chuyển đổi tên và mã các ngành đào tạo trình độ t hạc sĩ của Trường ĐH Thủy lợi

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo “Quyết định chuyển …