Trang chủ / Sinh viên / Quy chế - Quy định / Học phí / Thông báo về việc thu học phí của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23 TB/ĐHTL-CS2

  Tp.HCM, ngày 21 tháng 03  năm 2018

 

THÔNG BÁO

(V/v thu học phí của sinh viên qua tài khoản ngân hàng)

—————————————-

Cơ sở 2 – ĐHTL thông báo thời hạn thu học phí đối với các khoản học phí sinh viên còn nợ và học phí đợt học 4 học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

I/ Thời hạn quét học phí tại Ngân hàng

  • Từ ngày 12/04 đến hết ngày 13/04/2018

II/ Phương thức thu:

  • Sinh viên khóa 52 hệ đại học chính quy trở về trước, nộp học phí bằng tiền mặt tại Ban Tài vụ (Cơ sở Trường Sa và Cơ sở Bình dương).
  • Sinh viên K53, 54, 55, 56, 57, 58 & 59 hệ đại học chính quy chuyển tiền vào tài khoản thẻ ATM Ngân hàng VietcomBank, học phí sẽ tự động trừ trong tài khoản của sinh viên khi đến hạn đóng học phí theo thông báo của nhà trường (tiền phải có trong tài khoản thẻ ATM bằng tiền học phí phải đóng trong kỳ + 50.000 đ tiền duy trì thẻ).
  • Ngân hàng sẽ tự động quét thu tiền học phí từ tài khoản thẻ ATM của sinh viên theo lịch với những sinh viên đã có đủ tiền trong tài khoản thẻ ATM (gồm tiền học phí + 50.000đ tiền duy trì thẻ). Những sinh viên chưa nộp đủ tiền vào tài khoản thẻ ATM, Ngân hàng sẽ không quét thẻ, coi như sinh viên vẫn chưa nộp học phí.

III/ Lưu ý:

  • Sinh viên đã nộp học phí vào tài khoản thẻ ATM tại Ngân hàng Vietcombank nhưng đến khi hết thời hạn nộp học phí theo thông báo đóng học phí mà không thấy quét học phí thì liên hệ tại Ban Tài vụ (Cơ sở Trường Sa và Cơ sở Bình dương) để được giải quyết.

 

Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c);

– Các Ban; Bộ môn;

– Các lớp chính qui;

– Lưu: VT,Tài vụ.

                      TL.GIÁM ĐỐC

                     (đã ký)

                              PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Quyết định chuyển đổi tên và mã các ngành đào tạo trình độ t hạc sĩ của Trường ĐH Thủy lợi

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo “Quyết định chuyển …