Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo V/v Dự lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 54 năm học 2016-2017

Thông báo V/v Dự lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 54 năm học 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________***___________

 

 Tp.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2017

 THÔNG BÁO

(V/v Dự lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 54 năm học 2016-2017)

 

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể sinh viên khóa 54 về Lễ tốt nghiệp và trao bằng Đại học chính quy Khóa 54 học kỳ I năm học 2016 – 2017 tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi như sau:

  1. Thời gian và địa điểm:

–  Thời gian: 08h30 ngày 09/01/2017

–  Hội trường 500 – Khu A, Bình Dương.

  1. Thành phần tham dự:

– Đại diện Ban Giám Hiệu, Ban Giám Đốc Cơ sở 2 – ĐHTL, Đại diện các Bộ môn, Ban cùng các thầy cô giáo.

– Toàn bộ sinh viên tốt nghiệp Khóa 54.

– Những sinh viên được công nhận tốt nghiệp học kỳ 1 năm 2016-2017 đối với Khóa 53 trở về trước.

Yêu cầu tất cả sinh viên đến tham dự ăn mặc lịch sự, đông đủ và đúng giờ.

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận: 

–          Ban Giám đốc (b/c);

–          Khóa 54

–          Lưu VT, ĐT&CTSV.

 

 

BAN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

TS. Lê Trung Thành

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 trong giáo dục đại học ở Việt Nam: Chúng ta sẵn sàng nào!

Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì? Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ là mối nguy hại cho việc làm của những lao động trình độ thấp mà ngay cả lao động có trình độ bậc trung cũng sẽ bị ảnh hướng nếu họ không được bổ sung kiến thức mới – kỹ năng sáng tạo cho nền kinh tế 4.0.