Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo V/v Dự lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 54 năm học 2016-2017

Thông báo V/v Dự lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 54 năm học 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________***___________

 

 Tp.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2017

 THÔNG BÁO

(V/v Dự lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 54 năm học 2016-2017)

 

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể sinh viên khóa 54 về Lễ tốt nghiệp và trao bằng Đại học chính quy Khóa 54 học kỳ I năm học 2016 – 2017 tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi như sau:

  1. Thời gian và địa điểm:

–  Thời gian: 08h30 ngày 09/01/2017

–  Hội trường 500 – Khu A, Bình Dương.

  1. Thành phần tham dự:

– Đại diện Ban Giám Hiệu, Ban Giám Đốc Cơ sở 2 – ĐHTL, Đại diện các Bộ môn, Ban cùng các thầy cô giáo.

– Toàn bộ sinh viên tốt nghiệp Khóa 54.

– Những sinh viên được công nhận tốt nghiệp học kỳ 1 năm 2016-2017 đối với Khóa 53 trở về trước.

Yêu cầu tất cả sinh viên đến tham dự ăn mặc lịch sự, đông đủ và đúng giờ.

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận: 

–          Ban Giám đốc (b/c);

–          Khóa 54

–          Lưu VT, ĐT&CTSV.

 

 

BAN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

TS. Lê Trung Thành

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo về việc phục vụ sinh hoạt lớp tháng 05 năm 2018

Chi tiết file đính kèm: T5_2018