Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo V/v lập danh sách sinh viên không có điều kiện về quê nghỉ tết năm 2017

Thông báo V/v lập danh sách sinh viên không có điều kiện về quê nghỉ tết năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________***___________

 Tp.HCM, ngày  30 tháng 12  năm 2016

 

THÔNG BÁO

(V/v lập danh sách sinh viên không có điều kiện về quê nghỉ tết nguyên đán năm 2017)

      Được sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc Cơ sở 2 – ĐHTL, Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo tới toàn thể sinh viên trong Cơ sở 2 như sau:

  • Ban cán sự các lớp lập danh sách những bạn sinh viên hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê nghỉ tết nguyên đán năm 2017 và nộp về Ban Đào tạo và công tác sinh viên vào ngày 04/01/2017

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh: Bộ phận tiếp sinh viên – Ban Đào tạo & CTSV.

+ Tại Bình Dương: Bộ phận tiếp sinh viên – Ban Đào tạo & CTSV .

 

Nơi nhận: 

–          Ban Giám đốc (b/c);

–          Khóa 54;55;56;57;58

–          Lưu VT, ĐT&CTSV.

 

BAN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

TS. Lê Trung Thành

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo về việc phục vụ sinh hoạt lớp tháng 05 năm 2018

Chi tiết file đính kèm: T5_2018