Trang chủ / Đối ngoại / Học bổng du học / Thông tin học bổng Thạc sĩ tại trường đại học Hà Hải, Trung Quốc

Thông tin học bổng Thạc sĩ tại trường đại học Hà Hải, Trung Quốc

Thông báo về thông tin học bổng Thạc sĩ tại trường đại học Hà Hải, Trung Quốc của Hiệp hội UB sông Mê Kông và Bộ Thủy lợi Trung Quốc.

Chi tiết xem tại các tài liệu đính kèm sau:

Appendix – Master Programs of Hohai University for Lancang-Mekong Water Resources Talents

Letter from head of JWG China – 20170705

Bài Viết Khác

Quyết định về sửa đổi phân công GVCN các lớp S16-55CT, S17-56CT năm học 2017 – 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2    Số: 356 /QĐ-ĐHTL-CS2 CỘNG HÒA XÃ …